Підготовка фахівців на базі 9-ти, 11-ти класів та профтехосвіти здійснюється за освітніми програмами/спеціальностями: