Спеціальність: 075 Маркетинг
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Освітній рівень: молодший спеціаліст (в подальшому молодший бакалавр)
Кваліфікація: молодший спеціаліст з маркетингової діяльності (з 2014 року – 3415 Агент торговельний)
Форма навчання: денна
Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів та професійно-технічної освіти
Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти: денна форма навчання – 2 роки.
________________________________________________________________________________________________________

Маркетинг – це продаж клієнту стандарту життя. Актуальність маркетингу в умовах ринку не викликає сумніву. Орієнтир сучасного ринку – це споживач. В умовах сильної конкуренції  головною стає задача задоволення потреб споживачів краще ніж це роблять конкуренти. Успіх цього багато в чому залежить від спеціалістів-маркетологів. Фахівці стверджують: маркетолог – це спеціаліст XXI століття. Ця думка підтверджується практикою – попит на маркетологів в Україні зростає !
________________________________________________________________________________________________________

Ви будете знати: поняття, суть, роль, види маркетингу; мету та етапи планування маркетингу; сутність маркетингових досліджень, сегментування ринку, маркетингової товарної політики, маркетингової цінової політики, маркетингової політики збуту, маркетингової політики комунікацій.

Ви будете уміти: визначати та аналізувати потреби; виявляти потенційних покупців нової продукції, розробляти та аналізувати план маркетингового дослідження; розробляти маркетингові стратегії; аналізувати різні моделі служб маркетингу; складати програми маркетингового контролю та аналізувати його ефективність; складати та аналізувати анкети, опановувати нові види реклами, вивчати та прогнозувати попит на товар.

Ви зможете знайти роботу:

  • на промислових та торговельних підприємствах;
  • у сфері послуг, спорті, туризмі, страхуванні;
  • у фінансових структурах, банках, податкових організаціях;
  • в органах місцевого та державного управління

Ви можете працювати за професією:
– технік відділу маркетингу
– агент торговельний
– представник торговельний
– торговець комерційний
– організатор зі збуту товарів
– дилер
– промоутер
– мерчандайзер
– рекламний агент