Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітній рівень: молодший спеціаліст (в подальшому молодший     бакалавр)

Кваліфікація: 3417 Оцінювач-експерт

Форма навчання: денна

Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти: денна форма навчання – 2 роки.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінювач – експерт – ця професія сучасна, цікава та унікальна.

Оцінювачі – фахівці, які знають про будь-яке майно більше ніж ті, хто його має!

Якщо Ви налаштовані на успішну кар’єру – з вас вийде чудовий перспективний оцінювач.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ви  будете знати:

 • нормативно-правові засади проведення оцінки майна; цілі та принципи оцінки; об’єкти процесу оцінки; основні підходи та методи оцінки підприємства; види вартостей, що підлягають оцінюванню; вимоги до виконання оціночних робіт, організації проведення оцінки, складання звіту (акту) про оцінку майна; права та обов’язки оцінювача;
 • основи та принципи оцінки; методологічний інструментарій оціночної діяльності; сутність та загальну характеристику методів та підходів оцінювання; теоретичні основи та практичне застосування математичних та статистичних методів оцінювання;
 • порядок укладання договорів на проведення майна; права, обов’язки та відповідальність суб’єктів оціночної діяльності;   обставини та випадки складання звіту (акту) з оцінки майна; вимоги до змісту звіту (акту) про оцінку майна; підстави, зміст і форми рецензії на звіт з оцінки майна;
 • перелік та зміст нормативно-правих актів, які регулюють процеси оцінки майна; випадки та підстави проведення оцінки майна; випадки обов’язково проведення оцінки майна; порядок укладання договорів на проведення майна; права, обов’язки та відповідальність суб’єктів оціночної діяльності; обставини та випадки складання звіту (акту) з оцінки майна; вимоги до змісту звіту (акту) про оцінку майна; підстави, зміст і форми рецензії на звіт з оцінки майна.

Ви будете вміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях методології та організації проведення робіт з оцінки майна і майнових прав; використовувати різні методи і моделі оцінювання у практичній оціночній  діяльності;
 • складати договір зі здійснення послуг оцінювання; виконувати оцінку державного та комунального майна у випадках його відчуження, машин та обладнання, дорожніх транспортних засобів,  бізнесу та вартості підприємств; здійснювати дисконтування і капіталізацію; прогнозувати грошові потоки; складати звіт про оцінку майна;
 • використовувати методи регулювання оцінки майна; користуватися Національними стандартами, державного та комунального майна у випадках його відчуження;
 • вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проб­лемах фінансового обліку; складати первинні документи, проводити їх бухгалтер­ську обробку (відображати на рахунках фінансового обліку господарські операції), записувати в облікові регістри; складати й використовувати фінансову звітність для контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності.
 • обчислювати розміри обов’язкових платежів до бюджетів фізичними та юридичними особами;
 • складати податкову звітність;
 • вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.

Ви зможете знайти роботу у:

 • агентстві нерухомості;
 • біржі;
 • бюро технічної інвентаризації;
 • Державному фонді майна;
 • приватних  підприємствах різних напрямків спеціалізації оціночної діяльності;
 • торгово-промисловій палаті;
 • центрі корпоративного консалтингу;
 • фінансових установах банках.

Ви зможете працювати за професією:

 • Агент з продажу нерухомості
 • Аукціоніст
 • Біржовий маклер
 • Брокер з цінних паперів
 • Дилер
 • Оцінювач
 • Оцінювач-експерт
 • Ріелтор