Історія становлення

1 вересня 1965 року Сумський кооперативний технікум відкрив свої двері і прийняв перших 270 студентів денного відділення та 250 – заочного відділення.

Сумський кооперативний технікум почав свою діяльність згідно постанови правління Укоопспілки № 58 від 8 лютого 1965 року. За 50 років навчальний заклад пройшов гідний шлях розвитку і становлення.

В 1965 році був зданий в експлуатацію навчальний корпус площею 4319 м2, побудований за кошти Сумської облспоживспілки. Головою правління на той час був Чеканський Михайло Олександрович, який приклав багато зусиль для того, щоб споживча кооперація області мала свій навчальний заклад для підготовки фахівців. В навчальному корпусі технікуму тоді було 11 аудиторій, спортивний та актовий зали, бібліотека, їдальня та 2 навчальних магазини. В 1967 році було введено в експлуатацію гуртожиток на 400 місць, де один поверх був задіяний в учбові аудиторії.

За цей час підготовлено понад 20 000 фахівців, які трудяться в системі споживчої кооперації та інших галузях народного господарства.

Багато із випускників технікуму працюють в системі споживчої кооперації області.

Слід відзначити і людей, які стояли на початку історії Сумського кооперативного технікуму. Це:

Харченко Іван Мефодійович – перший директор технікуму (1965-1980 рр.) випускник Львівського торгово-економічного інституту. Працював на посаді директора 15 років. На його долю припадає період становлення педагогічного колективу і зміцнення та розширення матеріально-технічної бази. Ця людина відзначалась великою принциповістю у вирішенні любого питання, исністю, строгістю, вимогливістю до себе та ввіреному йому колективу. Йому належить велика заслуга у справі підбору, формуванні викладацького складу колективу і боротьбі за його чистоту.

Туранський Володимир Миколайович – перший завуч технікуму (1965-1980 рр.) випускник Харківського інституту радянської торгівлі. Працював в технікумі 15 років. Ця людина з великим педагогічним тактом, котра принесла в колектив добропорядність і спокій. Серед викладачів і студентського колективу проводив велику роботу по впровадженню в учбово-виховний процес прогресивні форми навчання.

– не можна забути і 2-го завуча технікуму Соломко Зою Степанівну (нині покійну). 40 років життя віддала споживчій кооперації Сумщини із них 30 підготовці фахівців для цієї системи. Почала свою педагогічну діяльність із Лебединського кооперативного училища, 7 років була завучем Сумського кооперативного училища, 7 років завучем технікуму. Це людина з даними педагога від природи, досконально знала свій предмет (Бухгалтерський облік), з великим педагогічним тактом, любила студентів, зуміла згуртувати колектив на виконання тих задач, котрі сприяли покращенню знань студентів і підвищенню їх фахової кваліфікації.

Радченко О.Г. – працював в технікумі 22 роки на посадах – зав.товарознавчим відділенням, заст.директора з практичного навчання, заст.директора з навчальної роботи і на кожному із місць він з честю виконував свій педагогічний обов’язок.

Комплектування педагогічного колективу технікуму почалося з 1965 року.

В цей рік педагогічний колектив складався із 30 викладачів, із них 14 спеціалістів та 16 викладачів загальноосвітніх дисциплін. Великий вклад в розвиток технікуму та покращення навчально-виховного процесу внесли перші викладачі: Балабанова Н.І., Попова Т.І., Балаян В.Х., Погасій В.А., Малафай П.І., Ємець Р.М., Літуча В.Ф., Ємець І.Я., Пелешенко Г.Г., Ісаєва Н.Д., Зайцева І.М., Зедік І.І., Нечитайло І.П., Трояк Л.М., Боренко Л.І., Савченко О.В.

Викладачі спецдисциплін були переведені в основному із Лебединського кооперативного училища.

На посаду викладача Сумського кооперативного технікуму в 1965-66 н.р. були зачислені: Лещенко А.Г., Бурбило Г.Я., Сидоренко Н.В. та інші.

Серед них працюють і досі: Шевченко Н.П., Бурбило Г.Я., Гончаренко Г.М., Бакум О.А., Третяк І.Г.

Основними джерелами формування педагогічного колективу технікуму були педагогічний факультет Московського кооперативного інституту та Львівський торгово-економічний інститут, а починаючи з 1977 року – Полтавський кооперативний інститут.

В перші роки роботи технікуму більшість викладачів були молоді за віком та з малим педагогічним стажем. Тому адміністрація технікуму почала велику роботу по вихованню педагогічної майстерності у молодих викладачів. Працювало методичне об’єднання викладачів, на якому проводився обмін досвідом, вивчали і розповсюджували досвід кращих викладачів технікуму, систематично проводилися показові відкриті уроки і виховні години.

Методичні розробки наших викладачів Бурбило Г.Я., Собчук Г.С., Шевченко Н.П., Гончаренко Г.М. неодноразово експонувалися на республіканських і обласних виставках методичної роботи викладачів і одержували схвальні відгуки. Дослідницька методична робота викладача Іщенко Л.В. на тему “Аналіз якості вовняних тканин виробництва Сумської фабрики “Червоний текстильник”” була відзначена ІІ-ю республіканською премією. Досвід технікуму по вдосконаленню економічних знань на уроках і позаурочний час розглядався в республіканському методичному кабінеті і визначався кращим в республіці, його досвід розповсюджувався по всіх учбових закладах України.

9 викладачів технікуму Соломко З.С., Нечитайло І.П., Шевченко Н.П., Любченко Л.Ф. та ін. були обрані до складу предметних секцій республіканського методичного кабінету. З їх участю розробилися навчальні плани і програми, методичні рекомендації, посібники, збірники задач і інша методична література.

Становлення навчально-виховної і методичної роботи в колективі припадає на період 1972-1980 роки, коли учбова робота була в руках Соломко З.С. – завуча технікуму, Щербакової Алли Євгенівні – зав. економ.відділенням, Гончаренко Г.М. – зав. товарознавчим відділенням. Це викладачі, які прийшли в колектив з практичної роботи, мали великий педагогічний такт, любили студентів і відзначились вимогливістю і зуміли згуртувати колектив на вирішення важливих завдань з виховання молодого покоління.